VAN la data 28.09.2018

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

 

 

 

 

         SITUATIA

Anexa  Nr.16

 

 

 

 

activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

 

 

 

 

 

28.09.2018

 

 

 

 

DENUMIRE

VALOARE [RON]

 

 

1. Active imobilizate

                                                          514,911,966

 

 

 

1.1 Imobilizari necorporale

                                                                     10,799

 

 

 

1.2 Imobilizari corporale

                                                             23,301,208

 

 

 

1.3 Imobilizari financiare

                                                          491,599,959

 

 

 

 

1.3.1 Actiuni cotate

                                                             20,214,827

 

 

 

 

1.3.2 Actiuni necotate

                                                          168,173,331

 

 

 

 

1.3.3 Titluri de stat

                                                                              -  

 

 

 

 

1.3.4 Certificate de depozit

                                                                              -  

 

 

 

 

1.3.5 Depozite bancare

                                                                              -  

 

 

 

 

1.3.6 Obligatiuni municipale

                                                                              -  

 

 

 

 

1.3.7 Obligatiuni corporative

                                                             43,642,825

 

 

 

 

1.3.8 Valori mobiliare nou emise

                                                                              -  

 

 

 

 

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                          259,568,976

 

 

 

 

1.3.10 Alte imobilizari financiare

                                                                              -  

 

 

2. Active circulante

                                                       2,180,737,043

 

 

 

2.1 Stocuri

                                                                       2,239

 

 

 

2.2 Creante, din care  :

                                                               2,761,264

 

 

 

 

2.2.1 Dividende de incasat

                                                               2,405,871

 

 

 

 

2.2.2 Drepturi de incasat

                                                                              -  

 

 

 

 

2.2.3 Alte creante

                                                                  355,393

 

 

 

2.3 Disponibilitati

                                                             15,578,667

 

 

 

2.4 Investitii financiare pe termen scurt

                                                       2,046,932,085

 

 

 

 

2.4.1Actiuni cotate

                                                       1,929,416,190

 

 

 

 

2.4.2 Actiuni necotate

                                                                              -  

 

 

 

 

2.4.3 Obligatiuni municipale

                                                                              -  

 

 

 

 

2.4.4 Obligatiuni corporative

                                                               4,975,571

 

 

 

 

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                          112,540,324

 

 

 

2.5 Valori mobiliare nou emise

                                                                              -  

 

 

 

2.6 Titluri de stat

                                                             36,213,806

 

 

 

2.7 Depozite bancare

                                                             79,222,939

 

 

 

2.8 Certificate de depozit

                                                                              -  

 

 

 

2.9 Alte active circulante

                                                                     26,043

 

 

3. Instrumente financiare derivate

                                                                              -  

 

 

4. Cheltuieli inregistrate in avans

                                                                  168,771

 

 

5. Total activ

                                                       2,695,817,780

 

 

6. Total datorii

                                                          176,455,895

 

 

 

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

                                                                              -  

 

 

 

6.2 Sume datorate institutiilor de credit

                                                                              -  

 

 

 

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor

                                                                              -  

 

 

 

6.4 Datorii comerciale

                                                                  198,540

 

 

 

6.5 Efecte de comert de platit

                                                                              -  

 

 

 

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului

                                                                              -  

 

 

 

6.7 Sume datorate privind interesele de participare

                                                                              -  

 

 

 

6.8 Alte datorii din care:

                                                          176,257,355

 

 

 

 

 - Impozit pe profit amanat

                                                          160,186,042

 

 

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

                                                                              -  

 

 

8. Venituri inregistrate in avans, din care

                                                                     15,435

 

 

 

8.1 Subventii pentru investitii

                                                                              -  

 

 

 

8.2 Venituri inregistrate in avans

                                                                     15,435

 

 

9. Capital propriu,din care: 

                                                       2,435,602,930

 

 

 

9.1.   Capital social

                                                             52,000,000

 

 

 

9.2.   Prime legate de capital

                                                                              -  

 

 

 

9.3.   Diferente din reevaluare

                                                                     97,794

 

 

 

9.4.   Rezerve

                                                       2,876,495,712

 

*

 

9.5.   Actiuni proprii

-4,872,849

 

 

 

9.6.  Rezultatul reportat

                                                          543,223,367

 

 

 

9.7.   Rezultatul exercitiului

65,455,653

 

 

 

9.8.   Repartizarea profitului

                                                                              -  

 

 

 

9.9.   Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29

-2,543,241,877

 

 

 

9.10.  Elemente asimilate capitalului

                                                          648,330,055

 

 

 

9.11.  Alte elemente de capitaluri proprii

                                                          798,115,076

 

 

10. Total Pasiv

                                                       2,612,074,260

 

 

11. Activul Net

                                                       2,679,532,491

 

* *

12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

517,460,724

 

 

13. Valoarea unitara a activului net - VUAN

                                                                     5.1782

 

 

14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:

128

 

 

 

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

20

 

 

 

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare

26

 

 

 

14.3 Societati neadmise la tranzactionare

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

Valoarea actiunilor proprii rascumparate prin oferta publica de cumparare

 

 

 

 derulata in perioada 02.08.2016  -  23.08.2016  si  30.08.2017 - 20.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

* *

 

 Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :

 

 

 

" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"

 

NOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informam investitorii ca Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crisana la data de 28.09.2018 a inregistrat o crestere cu  214.470.703 lei, 

 

 

 reprezentand 8,7%, , fata de valoarea stabilita  la 31.08.2018. Aceasta crestere se datoreaza in principal  aprecierii semnificative  a valorii pachetului

 

 

  de actiuni detinut la SIF Imobiliare PLC, care la data de 28.09.2018 are valoarea de 405 mil lei, fata de 156,5 mil lei valoare la 31.08.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facem mentiunea ca SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piata AeRO (tranzactionat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate

 

 

foarte scazuta si tranzactii sporadice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variatia mare a valorii inregistrata  la 28 septembrie 2018 pentru pachetul detinut la SIF Imobiliare PLC

 

 

se datoreaza metodologiei de evaluare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In portofoliul SIF Banat-Crisana, actiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate in conformitate cu prevederile

 

 

Regulamentului ASF nr. 9/2014 si Regulamentului ASF nr 2/2018,  in functie de inregistrarea de tranzactii ale titlului SIFI

 

 

in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare).

 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel, intrucat in luna septembrie s-a inregistrat o tranzactie in data de 20.09.2018 la pretul de 90 lei/actiune, valoarea titlului SIFI

 

 

la 28.09.2018 a fost evaluata in conformitate cu prevederile art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:

 

 

“ Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

 

 

pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv

 

 

in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania, precum si cele admise la cota oficiala a unei burse sau

 

 

unui sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert sunt evaluate astfel: […]

 

 

2. la pretul de referinta aferent zilei pentru care se efectueaza calculul, in cazul actiunilor tranzactionate in cadrul altor sisteme

 

 

de tranzactionare decat pietele reglementate, inclusiv in cadrul altor sisteme alternative de tranzactionare, furnizat de catre operatorul

 

 

respectivului sistem de tranzactionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;”

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru perioada mai – august 2018 evaluarea titlurilor SIFI s-a calculat  in conformitate cu prevederile art.115 alin. (2)

 

 

 si alin. (1) lit. (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr.9/2014, la valoarea contabila pe actiune, astfel cum rezulta

 

 

 din ultimele situatii financiare aprobate, intrucat nu s-au inregistrat tranzactii cu titlurile SIFI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat

 

 

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

si a Reg. ASF nr. 2/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare

 

 

 

 

 

la data de :

28.09.2018

 

 

 

 

 

Nr. crt

Denumire emitent

CIF

Simbol

Nr actiuni detinute

Nr/data   Raport evaluare

lei / actiune

totala

 

 

Actiuni necotate (inchise)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

AZUGA TURISM

28330211

786,882

2183/14.08.2018

34.0000

26,753,988

 

 

2

NAPOMAR

199176

10,256,241

2186/14.08.2018

3.1092

31,888,746

 

 

3

CENTRAL

199230

53,120

2184/14.08.2018

409.8951

21,773,626

 

 

4

SAI MUNTENIA INVEST

9415761

119,976

2185/14.08.2018

341.7167

40,997,799

 

 

5

NORD CONSTRUCTII

3357599

31,820

2182/14.08.2018

14.6700

466,799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat

 

 

 

 

SIF Banat-Crisana

 

 

 

 

BRD Groupe Societe Generale