VAN la data 29.03.2019

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

 

 

 

         SITUATIA

Anexa  Nr.16

 

 

 

activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

 

 

 

 

29.03.2019

 

 

 

DENUMIRE

VALOARE [RON]

 

1. Active imobilizate

                                                         757,492,628

 

 

 

1.1 Imobilizari necorporale

                                                                   10,746

 

 

1.2 Imobilizari corporale

                                                           23,281,398

 

 

1.3 Imobilizari financiare

                                                         734,200,484

 

 

 

1.3.1 Actiuni cotate

                                                         185,283,843

 

 

 

1.3.2 Actiuni necotate

                                                         189,812,130

 

 

 

1.3.3 Titluri de stat

                                                                            -  

 

 

 

1.3.4 Certificate de depozit

                                                                            -  

 

 

 

1.3.5 Depozite bancare

                                                                            -  

 

 

 

1.3.6 Obligatiuni municipale

                                                                            -  

 

 

 

1.3.7 Obligatiuni corporative

                                                           78,758,183

 

 

 

1.3.8 Valori mobiliare nou emise

                                                                            -  

 

 

 

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                         280,346,328

 

 

 

1.3.10 Alte imobilizari financiare

                                                                            -  

 

2. Active circulante

                                                     1,556,842,791

 

 

 

2.1 Stocuri

                                                                     2,239

 

 

2.2 Creante, din care  :

                                                                 169,672

 

 

 

2.2.1 Dividende de incasat

                                                                            -  

 

 

 

2.2.2 Drepturi de incasat

                                                                            -  

 

 

 

2.2.3 Alte creante

                                                                 169,672

 

 

2.3 Disponibilitati

                                                           35,941,524

 

 

2.4 Investitii financiare pe termen scurt

                                                     1,472,179,107

 

 

 

2.4.1Actiuni cotate

                                                     1,319,238,649

 

 

 

2.4.2 Actiuni necotate

                                                                            -  

 

 

 

2.4.3 Obligatiuni municipale

                                                                            -  

 

 

 

2.4.4 Obligatiuni corporative

                                                           42,280,535

 

 

 

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                         110,659,923

 

 

2.5 Valori mobiliare nou emise

                                                                            -  

 

 

2.6 Titluri de stat

                                                                            -  

 

 

2.7 Depozite bancare

                                                           48,540,646

 

 

2.8 Certificate de depozit

                                                                            -  

 

 

2.9 Alte active circulante

                                                                     9,603

 

3. Instrumente financiare derivate

                                                                            -  

 

 

4. Cheltuieli inregistrate in avans

                                                                 241,931

 

 

5. Total activ

                                                     2,314,577,350

 

 

6. Total datorii

                                                         142,795,756

 

 

 

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

                                                                            -  

 

 

6.2 Sume datorate institutiilor de credit

                                                                            -  

 

 

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor

                                                                            -  

 

 

6.4 Datorii comerciale

                                                                   48,668

 

 

6.5 Efecte de comert de platit

                                                                            -  

 

 

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului

                                                                            -  

 

 

6.7 Sume datorate privind interesele de participare

                                                                            -  

 

 

6.8 Alte datorii din care:

                                                         142,747,088

 

 

 

 - Impozit pe profit amanat

                                                         129,915,461

 

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

                                                                            -  

 

 

8. Venituri inregistrate in avans, din care

                                                                   12,079

 

 

 

8.1 Subventii pentru investitii

                                                                            -  

 

 

8.2 Venituri inregistrate in avans

                                                                   12,079

 

9. Capital propriu,din care: 

                                                     2,399,712,885

 

 

 

9.1.   Capital social

                                                           51,746,072

 

 

9.2.   Prime legate de capital

                                                                            -  

 

 

9.3.   Diferente din reevaluare

                                                                 105,016

 

 

9.4.   Rezerve

                                                     2,891,313,689

*

 

9.5.   Actiuni proprii

-224,045

 

 

9.6.  Rezultatul reportat

                                                         663,370,873

 

 

9.7.   Rezultatul exercitiului

6,632,441

 

 

9.8.   Repartizarea profitului

                                                                            -  

 

 

9.9.   Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29

-2,540,075,937

 

 

9.10.  Elemente asimilate capitalului

                                                         645,164,114

 

 

9.11.  Alte elemente de capitaluri proprii

                                                         681,680,662

 

10. Total Pasiv

                                                     2,542,520,720

 

 

11. Activul Net

                                                     2,301,684,976

 

* *

12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

517,371,068

 

 

13. Valoarea unitara a activului net - VUAN

                                                                   4.4488

 

 

14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:

128

 

 

 

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

20

 

 

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare

27

 

 

14.3 Societati neadmise la tranzactionare

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 -

Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018,

 

 

 derulat in perioada  02.10.2018 - 26.10.2018.

 

 

 

 

 

 

* *

 -

 Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :

 

 

" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat

 

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale