VAN la data 29.05.2020

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

 

 

 

         SITUATIA

Anexa  Nr.16

 

 

 

 

activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

 

 

 

 

29.05.2020

 

 

 

 

DENUMIRE

VALOARE [RON]

 

 

1. Active imobilizate

                                                                                  635,200,003

 

 

 

1.1 Imobilizari necorporale

                                                                                            14,285

 

 

 

1.2 Imobilizari corporale

                                                                                    18,068,149

 

 

 

1.3 Imobilizari financiare

                                                                                  617,117,569

 

 

 

 

1.3.1 Actiuni cotate

                                                                                    13,434,515

 

 

 

 

1.3.2 Actiuni necotate

                                                                                  188,614,991

 

 

 

 

1.3.3 Titluri de stat

                                                                                                      -  

 

 

 

 

1.3.4 Certificate de depozit

                                                                                                      -  

 

 

 

 

1.3.5 Depozite bancare

                                                                                                      -  

 

 

 

 

1.3.6 Obligatiuni municipale

                                                                                                      -  

 

 

 

 

1.3.7 Obligatiuni corporative

                                                                                    94,092,047

 

 

 

 

1.3.8 Valori mobiliare nou emise

                                                                                                      -  

 

 

 

 

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                                                  320,870,057

 

 

 

 

1.3.10 Alte imobilizari financiare

                                                                                          105,959

 

 

2. Active circulante

                                                                               2,881,538,536

 

 

 

2.1 Stocuri

                                                                                               2,239

 

 

 

2.2 Creante, din care  :

                                                                                       4,196,944

 

 

 

 

2.2.1 Dividende de incasat

                                                                                       4,105,156

 

 

 

 

2.2.2 Drepturi de incasat

                                                                                                      -  

 

 

 

 

2.2.3 Alte creante

                                                                                            91,788

 

 

 

2.3 Disponibilitati

                                                                                    37,669,060

 

 

 

2.4 Investitii financiare pe termen scurt

                                                                               2,732,234,908

 

 

 

 

2.4.1Actiuni cotate

                                                                               2,601,676,712

 

 

 

 

2.4.2 Actiuni necotate

                                                                                                      -  

 

 

 

 

2.4.3 Obligatiuni municipale

                                                                                                      -  

 

 

 

 

2.4.4 Obligatiuni corporative

                                                                                       5,214,939

 

 

 

 

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                                                  125,343,257

 

 

 

2.5 Valori mobiliare nou emise

                                                                                                      -  

 

 

 

2.6 Titluri de stat

                                                                                                      -  

 

 

 

2.7 Depozite bancare

                                                                                  107,411,187

 

 

 

2.8 Certificate de depozit

                                                                                                      -  

 

 

 

2.9 Alte active circulante

                                                                                            24,199

 

 

3. Instrumente financiare derivate

                                                                                                      -  

 

 

4. Cheltuieli inregistrate in avans

                                                                                          140,004

 

 

5. Total activ

                                                                               3,516,878,543

 

 

6. Total datorii

                                                                                  105,330,735

 

 

 

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

                                                                                                      -  

 

 

 

6.2 Sume datorate institutiilor de credit

                                                                                                      -  

 

 

 

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor

                                                                                                      -  

 

 

 

6.4 Datorii comerciale

                                                                                            71,129

 

 

 

6.5 Efecte de comert de platit

                                                                                                      -  

 

 

 

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului

                                                                                                      -  

 

 

 

6.7 Sume datorate privind interesele de participare

                                                                                                      -  

 

 

 

6.8 Alte datorii din care:

                                                                                  105,259,606

 

 

 

 

 - Impozit pe profit amanat

                                                                                  102,436,906

 

 

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

                                                                                                      -  

 

 

8. Venituri inregistrate in avans, din care

                                                                                            17,837

 

 

 

8.1 Subventii pentru investitii

                                                                                                      -  

 

 

 

8.2 Venituri inregistrate in avans

                                                                                            17,837

 

 

9. Capital propriu,din care: 

                                                                               2,327,757,015

 

 

 

9.1.   Capital social

                                                                                    51,746,072

 

 

 

9.2.   Prime legate de capital

                                                                                                      -  

 

 

 

9.3.   Diferente din reevaluare

                                                                                       1,176,569

 

 

 

9.4.   Rezerve

                                                                               3,127,994,448

 

*

 

9.5.   Actiuni proprii

-7,430,298

 

 

 

9.6.  Rezultatul reportat

                                                                                  587,535,252

 

 

 

9.7.   Rezultatul exercitiului

-62,078,509

 

 

 

9.8.   Repartizarea profitului

                                                                                                      -  

 

 

 

9.9.   Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29

-2,540,075,937

 

 

 

9.10.  Elemente asimilate capitalului

                                                                                  645,164,114

 

 

 

9.11.  Alte elemente de capitaluri proprii

                                                                                  523,725,303

 

 

10. Total Pasiv

                                                                               2,433,105,586

 

 

11. Activul Net

                                                                               3,513,966,878

 

* *

12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

514,542,363

 

 

13. Valoarea unitara a activului net - VUAN

                                                                                            6.8293

 

 

14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:

124

 

 

 

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

21

 

 

 

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare

25

 

 

 

14.3 Societati neadmise la tranzactionare

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

-

Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul programelor  de rascumparare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018,

 

 

 

efectuate prin tranzactii in piata in perioada 2 - 26 oct. 2018 si OPC derulata in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

* *

 -

 Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :

 

 

 

" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"

 

 

 

 

 

 

 

NOTA

 

 

 

 

 

Informam investitorii ca Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crisana la data de 29.05.2020 a inregistrat o crestere cu  1.188.767.064 lei, reprezentand 51,12 %  fata de valoarea calculata 

 

 

 

la 30.04.2020. In principal, cresterea se datoreaza   aprecierii semnificative a valorii pachetului

 

 

 

 de actiuni detinut la SIF Imobiliare PLC, care la data de 29.05.2020 are valoarea de 1.287 mil. lei (reprezentand 286 lei/actiune), fata de 204 mil lei (reprezentand 45,4 lei/actiune) valoare la 30.04.2020.

 

 

 

 

 

 

 

SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piata AeRO (tranzactionat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate foarte scazuta.

 

 

 

In perioada mai 2019 - aprilie 2020 actiunile SIFI nu au inregistrat nici o  tranzactie. In data de 19.05.2020 a avut loc o tranzactie cu 1 actiune SIFI, la pretul de 286 lei/actiune.

 

 

 

 

 

 

 

In portofoliul SIF Banat-Crisana, actiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 si Regulamentului ASF nr 2/2018,  in functie de inregistrarea de tranzactii ale titlului SIFI in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare).

 

 

 

 

 

 

 

Conform prevederilor art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:

 

 

 

“ Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare

 

 

 

decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv in cadrul unui sistem alternativ

 

 

 

de tranzactionare din Romania, precum si cele admise la cota oficiala a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert sunt evaluate astfel: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

2. la pretul de referinta aferent zilei pentru care se efectueaza calculul, in cazul actiunilor tranzactionate in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, inclusiv in cadrul altor sisteme alternative de tranzactionare, furnizat de catre operatorul respectivului sistem

 

 

 

 

de tranzactionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;”

 

 

 

 

 

 

Astfel, valoarea actiunilor SIFI inregistrata in calculul activului net al SIF BC la data de 29.05.2020 a fost de 286 lei/actiune (conform tranzactiei din data de 19.05.2020), in baza prevederilor de mai sus.

 

 

 

 

 

 

 

Pentru perioada iunie 2019 – aprilie 2020, , evaluarea titlurilor SIFI s-a calculat  in conformitate cu prevederile art.115 alin. (2) si alin. (1) lit. (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr.9/2014. la valoarea contabila pe actiune, astfel cum rezulta  din ultimele situatii financiare aprobate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precizam ca tranzactiile inregistrate pe piata cu actiuni SIFI nu au fost efectuate de catre SIF Banat-Crisana sau de persoane afiliate acesteia.

 

 

 

Informam investitorii ca SIF Banat-Crisana a notificat ASF cu privire la tranzactiile din piata cu actiuni SIFI, avand in vedere caracterul sporadic al acestora si pretul pe actiune supraevaluat fata

 

 

 

de valoarea justa rezultata prin alte tehnici de evaluare care determina variatii semnificative

 

 

 

ale valorii activului net al SIF Banat-Crisana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIF BANAT-CRISANA

 

 

 

 

Certificat

 

 

 

 

 

Banca Comerciala Romana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

 

 

 

 

 

 

si a Reg. ASF nr. 2/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare

 

 

 

 

29.05.2020

 

 

 

 

Nr. crt

Denumire emitent

CIF

Nr actiuni detinute

Nr/data   Raport evaluare

Valoare        lei / actiune

Valoare totala

 

Actiuni necotate (inchise)

 

 

 

 

 

 

1

AZUGA TURISM                                     

28330211           

                   786,882

398/20.02.2020

34.7400

                  27,335,861

 

2

NAPOMAR                                          

199176             

             10,256,241

392/20.02.2020

1.4707

                  15,083,854

 

3

CENTRAL                                          

199230             

                     53,120

395/20.02.2020

601.7474

                  31,964,822

 

4

SAI MUNTENIA INVEST                              

9415761            

                   119,976

394/20.02.2020

350.4333

                  42,043,586

 

5

SIF SPV TWO

40094500

                   119,988

401/20.02.2020

0.7377

                          88,515

 

6

Administrare Imobiliare SA

20919450

             16,049,741

399/20.02.2020

2.5434

                  40,820,911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIF Banat-Crisana

 

 

 

Banca Comerciala Romana