VAN la data 29.11.2018

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

 

 

 

                                                 SITUATIA

Anexa  Nr.16

 

 

 

activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

 

 

 

                                              29.11.2018

 

 

 

DENUMIRE

VALOARE [RON]

 

1. Active imobilizate

                                                     770,312,744

 

 

1.1 Imobilizari necorporale

                                                             12,647

 

 

1.2 Imobilizari corporale

                                                       23,271,518

 

 

1.3 Imobilizari financiare

                                                     747,028,580

 

 

 

1.3.1 Actiuni cotate

                                                     318,165,612

 

 

 

1.3.2 Actiuni necotate

                                                     168,186,678

 

 

 

1.3.3 Titluri de stat

                                                                     -  

 

 

 

1.3.4 Certificate de depozit

                                                                     -  

 

 

 

1.3.5 Depozite bancare

                                                                     -  

 

 

 

1.3.6 Obligatiuni municipale

                                                                     -  

 

 

 

1.3.7 Obligatiuni corporative

                                                         6,461,094

 

 

 

1.3.8 Valori mobiliare nou emise

                                                                     -  

 

 

 

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                     254,215,195

 

 

 

1.3.10 Alte imobilizari financiare

                                                                     -  

 

2. Active circulante

                                                  1,758,399,755

 

 

2.1 Stocuri

                                                               5,399

 

 

2.2 Creante, din care  :

                                                           115,791

 

 

 

2.2.1 Dividende de incasat

                                                                     -  

 

 

 

2.2.2 Drepturi de incasat

                                                                     -  

 

 

 

2.2.3 Alte creante

                                                           115,791

 

 

2.3 Disponibilitati

                                                       13,468,429

 

 

2.4 Investitii financiare pe termen scurt

                                                  1,609,826,229

 

 

 

2.4.1Actiuni cotate

                                                  1,453,871,930

 

 

 

2.4.2 Actiuni necotate

                                                                     -  

 

 

 

2.4.3 Obligatiuni municipale

                                                                     -  

 

 

 

2.4.4 Obligatiuni corporative

                                                       42,084,483

 

 

 

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                     113,869,816

 

 

2.5 Valori mobiliare nou emise

                                                                     -  

 

 

2.6 Titluri de stat

                                                       36,391,258

 

 

2.7 Depozite bancare

                                                       98,565,338

 

 

2.8 Certificate de depozit

                                                                     -  

 

 

2.9 Alte active circulante

                                                             27,309

 

3. Instrumente financiare derivate

                                                                     -  

 

4. Cheltuieli inregistrate in avans

                                                           169,459

 

5. Total activ

                                                 2,528,881,958

 

6. Total datorii

                                                     181,424,847

 

 

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

                                                                     -  

 

 

6.2 Sume datorate institutiilor de credit

                                                                     -  

 

 

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor

                                                                     -  

 

 

6.4 Datorii comerciale

                                                             76,371

 

 

6.5 Efecte de comert de platit

                                                                     -  

 

 

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului

                                                                     -  

 

 

6.7 Sume datorate privind interesele de participare

                                                                     -  

 

 

6.8 Alte datorii din care:

                                                     181,348,476

 

 

 

 - Impozit pe profit amanat

                                                     160,186,042

 

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

                                                                     -  

 

8. Venituri inregistrate in avans, din care

                                                             14,316

 

 

8.1 Subventii pentru investitii

                                                                     -  

 

 

8.2 Venituri inregistrate in avans

                                                             14,316

 

9. Capital propriu,din care: 

                                                  2,445,439,042

 

 

9.1.   Capital social

                                                       51,746,072

 

 

9.2.   Prime legate de capital

                                                                     -  

 

 

9.3.   Diferente din reevaluare

                                                             97,794

 

 

9.4.   Rezerve

                                                  2,875,867,941

*

 

9.5.   Actiuni proprii

-224,045

 

 

9.6.  Rezultatul reportat

                                                     538,824,665

 

 

9.7.   Rezultatul exercitiului

75,328,362

 

 

9.8.   Repartizarea profitului

                                                                     -  

 

 

9.9.   Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29

-2,540,075,937

 

 

9.10.  Elemente asimilate capitalului

                                                     645,164,114

 

 

9.11.  Alte elemente de capitaluri proprii

                                                     798,710,076

 

10. Total Pasiv

                                                 2,626,878,205

 

11. Activul Net

                                                 2,507,628,836

* *

12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

517,371,068

 

13. Valoarea unitara a activului net - VUAN

                                                             4.8469

 

14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:

130

 

 

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

20

 

 

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare

27

 

 

14.3 Societati neadmise la tranzactionare

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 -

Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018,

 

 

 derulat in perioada  02.10.2018 - 26.10.2018.

 

 

 

 

 

* *

 -

 Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :

 

 

" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"

 

 

 

 

 

 

NOTA:

 

 

Informam investitorii ca valoarea Activului net al SIF Banat-Crisana a inregistrat o scadere cu 7,54% fata de luna precedenta,

 

de la 2.711.997.890 lei (31.10.2018), la 2.507.628.836 lei (29.11.2018). Scaderea se datoreaza in principal diminuarii cu 249 mil lei a valorii

 

pachetului detinut la SIF Imobiliare PLC, emitent listat pe piata AeRO-BVB si in cazul caruia nu au existat tranzactii in ultimele 30 de zile

 

de tranzactionare. Prin urmare,  la 29.11.2018, evaluarea titlurilor SIFI s-a calculat in conformitate cu prevederile

 

art. 115 alin. (2) si alin (1) lit (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la valoarea contabila pe actiune, astfel cum rezulta din ultimele

 

situatii financiare aprobate ale emitentului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat

 

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale