VAN la data 29.11.2019

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

 

 

 

 

         SITUATIA

Anexa  Nr.16

 

 

 

 

activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

 

 

 

 

29.11.2019

 

 

 

 

DENUMIRE

VALOARE [RON]

 

1. Active imobilizate

                                                               781,404,624

 

 

 

1.1 Imobilizari necorporale

                                                                         11,133

 

 

 

1.2 Imobilizari corporale

                                                                 23,149,896

 

 

 

1.3 Imobilizari financiare

                                                               758,243,595

 

 

 

 

1.3.1 Actiuni cotate

                                                               185,870,252

 

 

 

 

1.3.2 Actiuni necotate

                                                               192,607,219

 

 

 

 

1.3.3 Titluri de stat

                                                                                   -  

 

 

 

 

1.3.4 Certificate de depozit

                                                                                   -  

 

 

 

 

1.3.5 Depozite bancare

                                                                                   -  

 

 

 

 

1.3.6 Obligatiuni municipale

                                                                                   -  

 

 

 

 

1.3.7 Obligatiuni corporative

                                                                 17,677,986

 

 

 

 

1.3.8 Valori mobiliare nou emise

                                                                                   -  

 

 

 

 

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                               361,982,179

 

 

 

 

1.3.10 Alte imobilizari financiare

                                                                       105,959

 

2. Active circulante

                                                                1,908,489,450

 

 

 

2.1 Stocuri

                                                                            2,239

 

 

 

2.2 Creante, din care  :

                                                                       182,386

 

 

 

 

2.2.1 Dividende de incasat

                                                                                   -  

 

 

 

 

2.2.2 Drepturi de incasat

                                                                                   -  

 

 

 

 

2.2.3 Alte creante

                                                                       182,386

 

 

 

2.3 Disponibilitati

                                                                 73,471,305

 

 

 

2.4 Investitii financiare pe termen scurt

                                                            1,738,772,694

 

 

 

 

2.4.1Actiuni cotate

                                                            1,552,894,891

 

 

 

 

2.4.2 Actiuni necotate

                                                                                   -  

 

 

 

 

2.4.3 Obligatiuni municipale

                                                                                   -  

 

 

 

 

2.4.4 Obligatiuni corporative

                                                                 42,204,726

 

 

 

 

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                               143,673,077

 

 

 

2.5 Valori mobiliare nou emise

                                                                                   -  

 

 

 

2.6 Titluri de stat

                                                                                   -  

 

 

 

2.7 Depozite bancare

                                                                 96,035,197

 

 

 

2.8 Certificate de depozit

                                                                                   -  

 

 

 

2.9 Alte active circulante

                                                                         25,629

 

3. Instrumente financiare derivate

                                                                                   -  

 

4. Cheltuieli inregistrate in avans

                                                                       193,666

 

5. Total activ

                                                            2,690,087,740

 

6. Total datorii

                                                               153,593,820

 

 

 

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

                                                                                   -  

 

 

 

6.2 Sume datorate institutiilor de credit

                                                                                   -  

 

 

 

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor

                                                                                   -  

 

 

 

6.4 Datorii comerciale

                                                                       125,935

 

 

 

6.5 Efecte de comert de platit

                                                                                   -  

 

 

 

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului

                                                                                   -  

 

 

 

6.7 Sume datorate privind interesele de participare

                                                                                   -  

 

 

 

6.8 Alte datorii din care:

                                                               153,467,885

 

 

 

 

 - Impozit pe profit amanat

                                                               152,765,225

 

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

                                                                                   -  

 

8. Venituri inregistrate in avans, din care

                                                                         11,142

 

 

 

8.1 Subventii pentru investitii

                                                                                   -  

 

 

 

8.2 Venituri inregistrate in avans

                                                                         11,142

 

9. Capital propriu,din care: 

                                                            2,632,267,056

 

 

 

9.1.   Capital social

                                                                 51,746,072

 

 

 

9.2.   Prime legate de capital

                                                                                   -  

 

 

 

9.3.   Diferente din reevaluare

                                                                       105,016

 

 

 

9.4.   Rezerve

                                                            2,968,499,916

*

 

 

9.5.   Actiuni proprii

-10,994,771

 

 

 

9.6.  Rezultatul reportat

                                                               587,534,042

 

 

 

9.7.   Rezultatul exercitiului

134,660,216

 

 

 

9.8.   Repartizarea profitului

                                                                                   -  

 

 

 

9.9.   Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29

-2,540,075,937

 

 

 

9.10.  Elemente asimilate capitalului

                                                               645,164,114

 

 

 

9.11.  Alte elemente de capitaluri proprii

                                                               795,628,387

 

10. Total Pasiv

                                                            2,785,872,019

 

11. Activul Net

                                                            2,689,248,002

* *

12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

513,142,363

 

13. Valoarea unitara a activului net - VUAN

                                                                         5.2407

 

14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:

124

 

 

 

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

20

 

 

 

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare

25

 

 

 

14.3 Societati neadmise la tranzactionare

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2  de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat in perioada  02.10.2018 - 26.10.2018 si a Ofertei publice de cumparare

 

 

 

 derulata in perioada 22.10.2019 - 04.11.2019.

 

 

 

Numarul de actiuni in circulatie a scazut fata de luna anterioara de la  517.371.068 la 513.142.363  ca urmare a inregistrarii in evidentele contabile a numarului de 4.228.705 actiuni rascumparate in Oferta publica.

 

 

 

 

 

* *

 

 

 Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :

 

 

 

" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat Depozitar

 

SIF Banat-Crisana

Banca Comerciala Romana