VAN la data 30.04.2019

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

 

 

 

         SITUATIA

Anexa  Nr.16

 

 

 

 

activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

 

 

 

 

30.04.2019

 

 

 

 

DENUMIRE

VALOARE [RON]

 

 

1. Active imobilizate

                                                               659,402,795

 

 

 

1.1 Imobilizari necorporale

                                                                         12,642

 

 

 

1.2 Imobilizari corporale

                                                                 23,262,862

 

 

 

1.3 Imobilizari financiare

                                                               636,127,291

 

 

 

 

1.3.1 Actiuni cotate

                                                                 29,955,447

 

 

 

 

1.3.2 Actiuni necotate

                                                               204,385,279

 

 

 

 

1.3.3 Titluri de stat

                                                                                   -  

 

 

 

 

1.3.4 Certificate de depozit

                                                                                   -  

 

 

 

 

1.3.5 Depozite bancare

                                                                                   -  

 

 

 

 

1.3.6 Obligatiuni municipale

                                                                                   -  

 

 

 

 

1.3.7 Obligatiuni corporative

                                                               115,999,537

 

 

 

 

1.3.8 Valori mobiliare nou emise

                                                                                   -  

 

 

 

 

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                               285,787,028

 

 

 

 

1.3.10 Alte imobilizari financiare

                                                                                   -  

 

 

2. Active circulante

                                                            2,555,850,841

 

 

 

2.1 Stocuri

                                                                            2,239

 

 

 

2.2 Creante, din care  :

                                                                       164,113

 

 

 

 

2.2.1 Dividende de incasat

                                                                                   -  

 

 

 

 

2.2.2 Drepturi de incasat

                                                                                   -  

 

 

 

 

2.2.3 Alte creante

                                                                       164,113

 

 

 

2.3 Disponibilitati

                                                                 39,357,534

 

 

 

2.4 Investitii financiare pe termen scurt

                                                            2,487,259,723

 

 

 

 

2.4.1Actiuni cotate

                                                            2,371,652,698

 

 

 

 

2.4.2 Actiuni necotate

                                                                                   -  

 

 

 

 

2.4.3 Obligatiuni municipale

                                                                                   -  

 

 

 

 

2.4.4 Obligatiuni corporative

                                                                    5,100,789

 

 

 

 

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                               110,506,236

 

 

 

2.5 Valori mobiliare nou emise

                                                                                   -  

 

 

 

2.6 Titluri de stat

                                                                                   -  

 

 

 

2.7 Depozite bancare

                                                                 29,058,840

 

 

 

2.8 Certificate de depozit

                                                                                   -  

 

 

 

2.9 Alte active circulante

                                                                            8,392

 

 

3. Instrumente financiare derivate

                                                                                   -  

 

 

4. Cheltuieli inregistrate in avans

                                                                       215,793

 

 

5. Total activ

                                                            3,215,469,428

 

 

6. Total datorii

                                                               130,680,625

 

 

 

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

                                                                                   -  

 

 

 

6.2 Sume datorate institutiilor de credit

                                                                                   -  

 

 

 

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor

                                                                                   -  

 

 

 

6.4 Datorii comerciale

                                                                         62,514

 

 

 

6.5 Efecte de comert de platit

                                                                                   -  

 

 

 

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului

                                                                                   -  

 

 

 

6.7 Sume datorate privind interesele de participare

                                                                                   -  

 

 

 

6.8 Alte datorii din care:

                                                               130,618,111

 

 

 

 

 - Impozit pe profit amanat

                                                               129,915,461

 

 

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

                                                                                   -  

 

 

8. Venituri inregistrate in avans, din care

                                                                         11,519

 

 

 

8.1 Subventii pentru investitii

                                                                                   -  

 

 

 

8.2 Venituri inregistrate in avans

                                                                         11,519

 

 

9. Capital propriu,din care: 

                                                            2,398,999,367

 

 

 

9.1.   Capital social

                                                                 51,746,072

 

 

 

9.2.   Prime legate de capital

                                                                                   -  

 

 

 

9.3.   Diferente din reevaluare

                                                                       105,016

 

 

 

9.4.   Rezerve

                                                            2,968,499,916

 

*

 

9.5.   Actiuni proprii

-224,045

 

 

 

9.6.  Rezultatul reportat

                                                               586,184,646

 

 

 

9.7.   Rezultatul exercitiului

5,621,422

 

 

 

9.8.   Repartizarea profitului

                                                                                   -  

 

 

 

9.9.   Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29

-2,540,075,937

 

 

 

9.10.  Elemente asimilate capitalului

                                                               645,164,114

 

 

 

9.11.  Alte elemente de capitaluri proprii

                                                               681,978,162

 

 

10. Total Pasiv

                                                            2,529,691,511

 

 

11. Activul Net

                                                            3,214,692,745

 

* *

12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

517,371,068

 

 

13. Valoarea unitara a activului net - VUAN

                                                                         6.2135

 

 

14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:

128

 

 

 

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

20

 

 

 

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare

27

 

 

 

14.3 Societati neadmise la tranzactionare

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 -

Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018,

 

 

 

 derulat in perioada  02.10.2018 - 26.10.2018.

 

 

 

 

 

 

 

* *

 -

 Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :

 

 

 

" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"

 

 

 

 

 

 

 

NOTA

 

 

Informam investitorii ca Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crisana la data de 30.04.2019 a inregistrat o crestere cu  913.007.769 lei, 

 

 

 reprezentand 39,67 %  fata de valoarea calculata  la 29.03.2019. In principal,  cresterea se datoreaza   aprecierii semnificative  a valorii

 

 

 pachetului de actiuni detinut la SIF Imobiliare PLC, care la data de 30.04.2019 are valoarea de 990 mil lei (reprezentand 220 lei/actiune),

 

 

fata de 159 mil lei (reprezentand 35,3 lei/actiune) valoare la 29.03.2019. 

 

 

SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piata AeRO (tranzactionat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate foarte scazuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In perioada ianuarie - martie 2019 actiunile SIFI nu au inregistrat nici o  tranzactie.

 

 

In data de 25.04.2019 a avut loc o tranzactie cu actiuni SIFI, la pretul de 220 lei/actiune.

 

 

 

 

 

 

 

 

In portofoliul SIF Banat-Crisana, actiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate in conformitate cu prevederile

 

 

Regulamentului ASF nr. 9/2014 si Regulamentului ASF nr 2/2018,  in functie de inregistrarea de tranzactii ale titlului SIFI

 

 

in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare).

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform prevederilor art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:

 

 

“ Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

 

 

pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv

 

 

in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania, precum si cele admise la cota oficiala a unei burse sau

 

 

unui sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert sunt evaluate astfel: […]

 

 

2. la pretul de referinta aferent zilei pentru care se efectueaza calculul, in cazul actiunilor tranzactionate in cadrul altor sisteme

 

 

de tranzactionare decat pietele reglementate, inclusiv in cadrul altor sisteme alternative de tranzactionare, furnizat de catre operatorul

 

 

respectivului sistem de tranzactionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;”

 

 

     

 

 

 

Astfel, valoarea actiunilor SIFI inregistrata in calculul activului net al SIF BC la data de 30.04.2019 a fost de 220 lei/actiune

 

 

(conform tranzactiei din data de 25.04.2019), in baza prevederilor de mai sus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru perioada ianuarie – martie 2019, perioada in care nu s-au inregistrat tranzactii, evaluarea titlurilor SIFI

 

 

s-a calculat  in conformitate cu prevederile art.115 alin. (2) si alin. (1) lit. (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr.9/2014,

 

 

 la valoarea contabila pe actiune, astfel cum rezulta  din ultimele situatii financiare aprobate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat

 

 

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale

 

             

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014 si a Reg. ASF nr. 2/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare

 

 

 

 

la data de :

30.04.2019

 

 

 

Nr. Crt.

Denumire emitent

CIF

Nr actiuni detinute

Nr/data   Raport evaluare

Lei/actiune

Valoare totala

 

1

AZUGA TURISM

28330211

786,882

585-A/27.02.2019

35.0000

27,540,870

 

2

NAPOMAR

199176

10,256,241

510/f/20.03.2019

2.9851

30,615,905

 

3

CENTRAL

199230

53,120

510/e/20.03.2019

547.6632

29,091,869

 

4

SAI MUNTENIA INVEST

9415761

119,976

510/d/20.03.2019

406.4000

48,758,246

 

5

NORD CONSTRUCTII

3357599

31,820

2182/14.08.2018

14.6700

466,799

 

6

Administrare Imobiliare SA

20919450

16,049,741

64/11.01.2019

2.4396

39,154,948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat

 

 

SIF Banat-Crisana

 

 

 

 

BRD Groupe Societe Generale