VAN la data 31.01.2019

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

 

 

 

                                                            SITUATIA

Anexa  Nr.16

 

 

 

activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

 

 

 

                                                           31.01.2019

 

 

 

DENUMIRE

VALOARE [RON]

 

1. Active imobilizate

                                                 796,560,539

 

 

1.1 Imobilizari necorporale

                                                            11,669

 

 

1.2 Imobilizari corporale

                                                    23,229,109

 

 

1.3 Imobilizari financiare

                                                 773,319,762

 

 

 

1.3.1 Actiuni cotate

                                                 182,670,290

 

 

 

1.3.2 Actiuni necotate

                                                 207,566,874

 

 

 

1.3.3 Titluri de stat

                                                                     -  

 

 

 

1.3.4 Certificate de depozit

                                                                     -  

 

 

 

1.3.5 Depozite bancare

                                                                     -  

 

 

 

1.3.6 Obligatiuni municipale

                                                                     -  

 

 

 

1.3.7 Obligatiuni corporative

                                                 114,478,914

 

 

 

1.3.8 Valori mobiliare nou emise

                                                                     -  

 

 

 

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                 268,603,684

 

 

 

1.3.10 Alte imobilizari financiare

                                                                     -  

 

2. Active circulante

                                              1,339,217,497

 

 

2.1 Stocuri

                                                              2,239

 

 

2.2 Creante, din care  :

                                                         158,583

 

 

 

2.2.1 Dividende de incasat

                                                                     -  

 

 

 

2.2.2 Drepturi de incasat

                                                                     -  

 

 

 

2.2.3 Alte creante

                                                         158,583

 

 

2.3 Disponibilitati

                                                    36,756,103

 

 

2.4 Investitii financiare pe termen scurt

                                              1,261,231,477

 

 

 

2.4.1Actiuni cotate

                                              1,150,239,738

 

 

 

2.4.2 Actiuni necotate

                                                                     -  

 

 

 

2.4.3 Obligatiuni municipale

                                                                     -  

 

 

 

2.4.4 Obligatiuni corporative

                                                      5,006,000

 

 

 

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                 105,985,738

 

 

2.5 Valori mobiliare nou emise

                                                                     -  

 

 

2.6 Titluri de stat

                                                                     -  

 

 

2.7 Depozite bancare

                                                    41,058,420

 

 

2.8 Certificate de depozit

                                                                     -  

 

 

2.9 Alte active circulante

                                                            10,676

 

3. Instrumente financiare derivate

                                                                     -  

 

4. Cheltuieli inregistrate in avans

                                                         197,145

 

5. Total activ

                                              2,135,975,181

 

6. Total datorii

                                                 129,397,644

 

 

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

                                                                     -  

 

 

6.2 Sume datorate institutiilor de credit

                                                                     -  

 

 

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor

                                                                     -  

 

 

6.4 Datorii comerciale

                                                            87,415

 

 

6.5 Efecte de comert de platit

                                                                     -  

 

 

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului

                                                                     -  

 

 

6.7 Sume datorate privind interesele de participare

                                                                     -  

 

 

6.8 Alte datorii din care:

                                                 129,310,230

 

 

 

 - Impozit pe profit amanat

                                                 117,136,674

 

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

                                                                     -  

 

8. Venituri inregistrate in avans, din care

                                                            13,197

 

 

8.1 Subventii pentru investitii

                                                                     -  

 

 

8.2 Venituri inregistrate in avans

                                                            13,197

 

9. Capital propriu,din care: 

                                              2,286,076,696

 

 

9.1.   Capital social

                                                    51,746,072

 

 

9.2.   Prime legate de capital

                                                                     -  

 

 

9.3.   Diferente din reevaluare

                                                         105,016

 

 

9.4.   Rezerve

                                              2,891,313,689

 

 

9.5.   Actiuni proprii

-224,045

 

 

9.6.  Rezultatul reportat

                                                 627,094,236

 

 

9.7.   Rezultatul exercitiului

-728,265

 

 

9.8.   Repartizarea profitului

                                                                     -  

 

 

9.9.   Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29

-2,540,075,937

 

 

9.10.  Elemente asimilate capitalului

                                                 645,164,114

 

 

9.11.  Alte elemente de capitaluri proprii

                                                 611,681,815

 

10. Total Pasiv

                                              2,415,487,537

 

11. Activul Net

                                              2,123,701,014

 

12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

517,371,068

 

13. Valoarea unitara a activului net - VUAN

                                                            4.1048

 

14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:

130

 

 

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

20

 

 

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare

27

 

 

14.3 Societati neadmise la tranzactionare

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poz 9.5 reprezinta valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat in perioada 02.10.2018 – 26.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poz. 12  Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :

 

 

" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat

               SIF Banat-Crisana

BRD Societe Generale