VAN la data 31.03.2020

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

Data raportului: 14.04.2020

Raport conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

EUID: ROONRC  J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise:1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Registrul ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters:  SIF2.BX

 

Catre:            BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Va transmitem anexat Situatia activelor si datoriilor SIF Moldova la 31 martie 2020, conform Regulamentului  ASF 9/2014 – Anexa 16 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor evolutii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.

 

Valoarea totala a activelor administrate a fost de 1,804 miliarde lei, in scadere cu 16,6% fata de luna precedenta.

 

Principalele evolutii inregistrate pe categorii de active:

·         actiuni cotate:  - 280,5 milioane lei;

·         actiuni cotate AOPC: - 11,9 milioane lei;

·         actiuni necotate:  se mentin la nivelul lunii precedente;

·         obligatiuni corporative: se mentin la nivelul lunii precedente;

·         unitati de fond: - 45,4 milioane lei;

·         instrumente monetare: - 22,2 milioane lei.

 

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate AOPC 69,6%, actiuni necotate 12,0%, unitati de fond 14,0%, instrumente monetare 2,0%.

 

Comparativ cu luna precedenta, pretul actiunii SIF2 a fost 1,3250 lei, in scadere cu 9,2%, valoarea unitara a activului net fiind de 1,7529, in scadere cu 15,2%. Discountul SIF2/VUAN este 24%.

 

Rezultatele SIF Moldova sunt influentate negativ de efectele crizei COVID – 19 in plan economic. SIF Moldova a analizat pe baza datelor existente la acest moment posibilele evolutii ale mediului economic intern si international, iar conducerea Societatii a concluzionat ca activitatea si performanta SIF Moldova pot fi afectate in special din cauza scaderii preturilor actiunilor in companii cotate, modificarile de valoare justa fiind reflectate, in functie de clasificarea instrumentului financiar, fie in profit sau pierdere, fie in alte elemente ale rezultatului global. Informatiile disponibile fiind in dinamica, cuantificarea cu precizie a impactului acestor evolutii este dificila.

 

Conducerea SIF Moldova nu estimeaza dificultati in onorarea angajamentelor fata de actionari si a obligatiilor fata de terti, disponibilul de lichiditati prezente si viitoare fiind in linie cu limitele impuse de reglementari si suficient pentru a acoperi platile curente pe toata durata anului si distributia de dividende.

 

Claudiu Doros                                                                                   

Director General       

 

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate

 

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 31.03.2020 - Lunar, balanta IFRS                                                                Anexa 16

 

 

LEI

% din total active

1

ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :

483.574.908,30

26,805

1.1

Imobilizari necorporale

52.453,00

0,003

1.2

Imobilizari corporale

12.990.902,00

0,720

1.3

Imobilizari financiare, din care :

470.531.553,30

26,082

1.3.1

Actiuni cotate, din care :

2.307.374,23

0,128

1.3.1.1

actiuni cotate si netranzactionate niciodata

0,00

0,000

1.3.1.2

actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare

2.307.374,23

0,128

1.3.2

Actiuni necotate (inchise), din care:

216.611.646,07

12,007

1.3.2.1

Actiuni necotate (inchise)

214.844.104,15

11,909

1.3.2.2

Actiuni netranzactionate SICAR

1.767.541,92

0,098

1.3.3

Titluri de stat

0,00

0,000

1.3.4

Certificate de depozit

0,00

0,000

1.3.5

Depozite bancare

0,00

0,000

1.3.6

Obligatiuni necotate, din care:  

24.956.082,35

1,383

1.3.6.1

Obligatiuni municipale si orasenesti 

0,00

0,000

1.3.6.2

Obligatiuni corporative 

24.956.082,35

1,383

1.3.7

Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:

79.900,07

0,004

1.3.7.1

Obligatiuni municipale si orasenesti  

79.900,07

0,004

1.3.7.2

Obligatiuni corporative 

0,00

0,000

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0,00

0,000

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:

226.474.025,58

12,554

1.3.9.1

Unitati de fond netranzactionate (AOPC)

226.474.025,58

12,554

1.3.9.2

Actiuni netranzactionate (AOPC)

0,00

0,000

1.3.9.3

ETF

0,00

0,000

1.3.10

Alte imobilizari financiare total, din care:

102.525,00

0,006

1.3.10.1

Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun

0,00

0,000

1.3.10.2

Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)

102.525,00

0,006

2

Active circulante din care :

1.320.274.486,51

73,183

2.1

Stocuri

248.392,00

0,014

2.2

Creante, din care:

1.092.705,00

0,061

2.2.1.

Efecte de comert de incasat

0,00

0,000

2.2.2.

Alte creante

1.092.705,00

0,061

2.3

Disponibilitati

836.406,62

0,046

2.3.1

sume in conturi curente si la SSIF-uri

836.406,62

0,046

2.3.2

sume in curs de decontare

0,00

0,000

2.3.3

sume in tranzit

0,00

0,000

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care :

1.282.705.889,06

71,101

2.4.1

Actiuni cotate, din care :

1.177.834.471,21

65,288

2.4.1.1

cotate BVB

1.098.358.880,49

60,883

2.4.1.2

cotate pe piata externa

0,00

0,000

2.4.1.3

cotate la ATS

79.475.590,72

4,405

2.4.2

Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)

0,00

0,000

2.4.3

Obligatiuni cotate, din care:

3.926.499,15

0,218

2.4.3.1

Obligatiuni municipale si orasenesti

0,00

0,000

2.4.3.2

Obligatiuni corporative

3.926.499,15

0,218

2.4.4

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:

100.944.918,70

5,595

2.4.4.1

Unitati de fond tranzactionate (AOPC)

0,00

0,000

2.4.4.2

Unitati de fond  netranzactionate (OPCVM)

25.690.819,65

1,424

2.4.4.3

Actiuni tranzactionate (AOPC)

75.254.099,05

4,171

2.4.4.4

ETF

0,00

0,000

2.4.5

Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:

0,00

0,000

2.4.5.1

Drepturi de preferinta / alocare

0,00

0,000

2.4.5.2

Dividende cuvenite de la emitenti cotati

0,00

0,000

2.4.5.3

Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

0,00

0,000

2.4.5.4

Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

0,00

0,000

2.4.5.5

Sume cuvenite din diminuari de capital social

0,00

0,000

2.5

Valori mobiliare nou emise

0,00

0,000

2.6

Titluri de stat

0,00

0,000

2.7

Depozite bancare

35.318.126,39

1,958

2.8

Certificate de depozit

0,00

0,000

2.9

Alte active din care:

72.967,44

0,004

2.9.1

Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati

72.967,44

0,004

2.9.2

Alte active circulante

0,00

0,000

3

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

0,00

0,000

4

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

211.861,00

0,012

5

TOTAL ACTIV

1.804.061.255,81

100,000

6

TOTAL DATORII, din care :

88.809.184,00

#Error

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0,00

#Error

6.2

Sume datorate institutiilor de credit

0,00

#Error

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

0,00

#Error

6.4

Datorii comerciale

381.445,00

#Error

6.5

Efecte de comert de platit

0,00

#Error

6.6

Sume datorate entitatilor din grup

0,00

#Error

6.7

Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun

0,00

#Error

6.8

Alte datorii, din care:

88.427.739,00

#Error

6.8.1

Dividende datorate actionarilor

30.862.629,00

#Error

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor

0,00

#Error

6.8.3

Alte datorii

57.565.110,00

#Error

6.9

Datorii din operatiuni de leasing financiar

0,00

#Error

6.10

Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate

0,00

#Error

7

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

1.511.438,00

#Error

8

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :

5.778,00

#Error

8.1

Subventii pentru investitii

0,00

#Error

8.2

Venituri inregistrate in avans

5.778,00

#Error

8.3

Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti

0,00

#Error

9

CAPITAL PROPRIU, din care

1.726.338.473,00

#Error

9.1

Capital social

100.217.918,00

#Error

9.2

Prime legate de capital

0,00

#Error

9.3

Diferente din reevaluare

9.498.812,00

#Error

9.4

Rezerve

792.416.361,00

#Error

9.5

Rezultatul reportat

510.347.814,00

#Error

9.6

Rezultatul exercitiului

-72.167.706,00

#Error

9.7

Repartizarea profitului

0,00

#Error

9.8

Actiuni proprii

32.473.856,00

#Error

9.9

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29

418.590.911,00

#Error

9.10

Ajustari ale capitalului social

420.786.844,00

#Error

9.11

Alte elemente de capitaluri proprii

416.303.197,00

#Error

10

TOTAL PASIV

1.816.664.873,00

#Error

11

ACTIV NET

1.715.246.293,81

#Error

12

NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *

978.545.119

#Error

13

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET

1,7529

#Error

14

NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :

45

#Error

14.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

14

#Error

14.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare

13

#Error

14.3

Societati neadmise la tranzactionare (inchise)

18

#Error

15

Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)

1

#Error

*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'

 

 

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

 

Activele din portofoliul SIF Moldova care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.03.2020

Nr. crt

Denumire emitent

CIF

Simbol

Nr actiuni detinute

Nr/data Raport evaluare

Valoare

lei / actiune

totala

Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

1

CEPROHART BRAILA

2269251

CPHA

84.385

85 / 13.01.2020

13,8397

1.167.867,00

Actiuni necotate (inchise)

1

AGROINTENS SA BUCURESTI

33857839

 

2.996.161

79 / 13.01.2020

14,0552

42.111.642,00

2

AGROLAND CAPITAL SA BACAU

33857820

 

3.812.000

80 / 13.01.2020

9,3360

35.588.832,00

3

ALIMENCO PASCANI

6101101

 

53.857

82 / 13.01.2020

34,9904

1.884.478,00

4

ASSET INVEST BACAU

32267040

 

30.330.629

81 / 13.01.2020

0,0894

2.711.558,00

5

CASA SA BACAU BACAU

8376788

 

4.658.462

76 / 13.01.2020

2,9246

13.624.005,00

6

DYONISOS COTESTI

7467373

 

772.824

84 / 13.01.2020

0,6475

500.404,00

7

EXIMBANK BUCURESTI

361560

 

414.740

77 / 13.01.2020

6,1981

2.570.600,00

8

RULMENTI BIRLAD

2808089

 

2.408.645

69 / 13.01.2020

1,3148

3.167.000,00

9

STRAULESTI LAC ALFA S.A BUCURESTI

36160878

 

3.880.307

74 / 13.01.2020

8,8899

34.495.687,00

10

TESATORIILE REUNITE BUCURESTI

425818

 

10.833.277

75 / 13.01.2020

6,2817

68.051.396,00

Actiuni necotate si actiuni cotate si netranzactionate 30 de zile de tranzactionare ale caror situatii financiare nu sunt disponibile in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere

1

BUCOVINA-TEX RADAUTI

2692358

 

77.820

83 / 13.01.2020

22,6360

1.761.534,00

 

CERTIFICARE DEPOZITAR

BRD - Groupe Societe Generale

 

DIRECTIA TITLURI

Director, Claudia IONESCU

 

Verificat, Ionela RADUCU

 

INTOCMIT

SIF MOLDOVA

 

DIRECTOR GENERAL, Claudiu DOROS

 

BIROU EVALUARE ACTIVE

Coordonator, Marta ANTOCHI

Intocmit, Gabriela PETER

 

OFITER DE CONFORMITATE, Catalin NICOLAESCU