VAN la data 31.03.2020

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

 

 

 

 

SITUATIA

Anexa  Nr.16

 

 

 

 

activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

 

 

 

 

31.03.2020

 

 

 

 

DENUMIRE

VALOARE [RON]

 

 

1. Active imobilizate

                                                                  875,454,059

 

 

 

1.1 Imobilizari necorporale

                                                                            11,649

 

 

 

1.2 Imobilizari corporale

                                                                    18,112,164

 

 

 

1.3 Imobilizari financiare

                                                                  857,330,245

 

 

 

 

1.3.1 Actiuni cotate

                                                                  282,100,164

 

 

 

 

1.3.2 Actiuni necotate

                                                                  186,533,066

 

 

 

 

1.3.3 Titluri de stat

                                                                                      -  

 

 

 

 

1.3.4 Certificate de depozit

                                                                                      -  

 

 

 

 

1.3.5 Depozite bancare

                                                                                      -  

 

 

 

 

1.3.6 Obligatiuni municipale

                                                                                      -  

 

 

 

 

1.3.7 Obligatiuni corporative

                                                                    99,680,418

 

 

 

 

1.3.8 Valori mobiliare nou emise

                                                                                      -  

 

 

 

 

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                                  288,910,638

 

 

 

 

1.3.10 Alte imobilizari financiare

                                                                          105,959

 

 

2. Active circulante

                                                               1,383,166,748

 

 

 

2.1 Stocuri

                                                                               2,239

 

 

 

2.2 Creante, din care  :

                                                                            90,985

 

 

 

 

2.2.1 Dividende de incasat

                                                                                      -  

 

 

 

 

2.2.2 Drepturi de incasat

                                                                                      -  

 

 

 

 

2.2.3 Alte creante

                                                                            90,985

 

 

 

2.3 Disponibilitati

                                                                    30,894,024

 

 

 

2.4 Investitii financiare pe termen scurt

                                                               1,261,614,422

 

 

 

 

2.4.1Actiuni cotate

                                                               1,143,426,578

 

 

 

 

2.4.2 Actiuni necotate

                                                                                      -  

 

 

 

 

2.4.3 Obligatiuni municipale

                                                                                      -  

 

 

 

 

2.4.4 Obligatiuni corporative

                                                                       5,149,453

 

 

 

 

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                                  113,038,391

 

 

 

2.5 Valori mobiliare nou emise

                                                                                      -  

 

 

 

2.6 Titluri de stat

                                                                                      -  

 

 

 

2.7 Depozite bancare

                                                                    90,531,850

 

 

 

2.8 Certificate de depozit

                                                                                      -  

 

 

 

2.9 Alte active circulante

                                                                            33,229

 

 

3. Instrumente financiare derivate

                                                                                      -  

 

 

4. Cheltuieli inregistrate in avans

                                                                          212,118

 

 

5. Total activ

                                                               2,258,832,925

 

 

6. Total datorii

                                                                  105,317,127

 

 

 

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

                                                                                      -  

 

 

 

6.2 Sume datorate institutiilor de credit

                                                                                      -  

 

 

 

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor

                                                                                      -  

 

 

 

6.4 Datorii comerciale

                                                                            57,190

 

 

 

6.5 Efecte de comert de platit

                                                                                      -  

 

 

 

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului

                                                                                      -  

 

 

 

6.7 Sume datorate privind interesele de participare

                                                                                      -  

 

 

 

6.8 Alte datorii din care:

                                                                  105,259,937

 

 

 

 

 - Impozit pe profit amanat

                                                                  102,479,947

 

 

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

                                                                                      -  

 

 

8. Venituri inregistrate in avans, din care

                                                                               8,463

 

 

 

8.1 Subventii pentru investitii

                                                                                      -  

 

 

 

8.2 Venituri inregistrate in avans

                                                                               8,463

 

 

9. Capital propriu,din care: 

                                                               2,317,256,081

 

 

 

9.1.   Capital social

                                                                    51,746,072

 

 

 

9.2.   Prime legate de capital

                                                                                      -  

 

 

 

9.3.   Diferente din reevaluare

                                                                       1,176,569

 

 

 

9.4.   Rezerve

                                                               2,968,499,916

*

 

 

9.5.   Actiuni proprii

-7,430,298

 

 

 

9.6.  Rezultatul reportat

                                                                  747,029,784

 

 

 

9.7.   Rezultatul exercitiului

-72,579,442

 

 

 

9.8.   Repartizarea profitului

                                                                                      -  

 

 

 

9.9.   Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29

-2,540,075,937

 

 

 

9.10.  Elemente asimilate capitalului

                                                                  645,164,114

 

 

 

9.11.  Alte elemente de capitaluri proprii

                                                                  523,725,303

 

 

10. Total Pasiv

                                                               2,422,581,672

 

 

11. Activul Net

                                                               2,255,987,282

* *

 

12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

514,542,363

 

 

13. Valoarea unitara a activului net - VUAN

                                                                            4.3845

 

 

14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:

124

 

 

 

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

21

 

 

 

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare

25

 

 

 

14.3 Societati neadmise la tranzactionare

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 -

 

Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul programelor  de rascumparare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018,

 

 

 

efectuate prin tranzactii in piata in perioada 2 - 26 oct. 2018 si OPC derulata in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.

 

 

 

 

 

 

* *

 -

 

 Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :

 

 

 

" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"

 

 

 

 

 

 

 

Nota  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informam investitorii ca Valoarea Activului Net (VAN) a SIF Banat-Crisana la 31.03.2020, calculata in conformitate cu reglementarile

 

 

Autoritatii de Supraveghere Financiara, a inregistrat o scadere cu 11,72 % comparativ cu valoarea la 28.02.2020,

 

 

de la  2.555.451.607 lei  la  2.255.987.282  lei.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deprecierea se datoreaza scaderii abrupte in cursul lunii martie a cotatiilor bursiere pe fondul crizei pandemiei de COVID-19 si a

 

 

declararii starii de urgeta cu incepere din 16 martie 2020. Scaderi semnificative s-au inregistrat pe toate pietele bursiere internationale.

 

 

La BVB,  indicele BET a scazut  de la valoarea de 9121,27 inregistrata la 28.02.2020, la valoarea de 7625,38 inregistrata la 31.03.2020,

 

 

reprezentand o scadere de 16,4 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIF Banat-Crisana monitorizeaza indeaproape evolutia mediului economic si va informa actionarii la timp

 

 

asupra oricarui impact semnificativ asupra Valorii Activului Net.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIF Banat-Crisana

Certificat Depozitar

 

 

 

 

 

Banca Comerciala Romana

 

 

 

 

 

 

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

 

 

 

 

 

si a Reg. ASF nr. 2/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare

 

 

 

31.03.2020

 

 

 

Nr. crt

Denumire emitent

CIF

Nr actiuni detinute

Nr/data   Raport evaluare

lei / actiune

Valoare totala

1

AZUGA TURISM                                     

28330211           

                      786,882

398/20.02.2020

34.7400

                27,335,861

2

NAPOMAR                                          

199176             

                 10,256,241

392/20.02.2020

1.4707

                15,083,854

3

CENTRAL                                          

199230             

                         53,120

395/20.02.2020

601.7474

                31,964,822

4

SAI MUNTENIA INVEST                              

9415761            

                      119,976

394/20.02.2020

350.4333

                42,043,586

5

SIF SPV TWO

40094500

                      119,988

401/20.02.2020

0.7377

                        88,515

6

Administrare Imobiliare SA

20919450

                 16,049,741

399/20.02.2020

2.5434

                40,820,911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificare  Depozitar,

 

 

 

SIF Banat-Crisana

 

 

 

Banca Comerciala Romana