VAN la data 31.10.2019

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

 

 

 

         SITUATIA

Anexa  Nr.16

 

 

 

activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

 

 

 

31.10.2019

 

 

 

DENUMIRE

VALOARE [RON]

 

1. Active imobilizate

                                                               742,221,371

 

 

 

1.1 Imobilizari necorporale

                                                                         11,584

 

 

1.2 Imobilizari corporale

                                                                 23,152,757

 

 

1.3 Imobilizari financiare

                                                               719,057,030

 

 

 

1.3.1 Actiuni cotate

                                                               186,137,294

 

 

 

1.3.2 Actiuni necotate

                                                               192,621,364

 

 

 

1.3.3 Titluri de stat

                                                                                   -  

 

 

 

1.3.4 Certificate de depozit

                                                                                   -  

 

 

 

1.3.5 Depozite bancare

                                                                                   -  

 

 

 

1.3.6 Obligatiuni municipale

                                                                                   -  

 

 

 

1.3.7 Obligatiuni corporative

                                                                 17,521,527

 

 

 

1.3.8 Valori mobiliare nou emise

                                                                                   -  

 

 

 

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                               322,670,886

 

 

 

1.3.10 Alte imobilizari financiare

                                                                       105,959

 

2. Active circulante

                                                            1,835,052,476

 

 

 

2.1 Stocuri

                                                                            2,239

 

 

2.2 Creante, din care  :

                                                                 29,443,520

 

 

 

2.2.1 Dividende de incasat

                                                                                   -  

 

 

 

2.2.2 Drepturi de incasat

                                                                                   -  

 

 

 

2.2.3 Alte creante

                                                                 29,443,520

 

 

2.3 Disponibilitati

                                                                 73,512,671

 

 

2.4 Investitii financiare pe termen scurt

                                                            1,653,306,440

 

 

 

2.4.1Actiuni cotate

                                                            1,485,418,679

 

 

 

2.4.2 Actiuni necotate

                                                                                   -  

 

 

 

2.4.3 Obligatiuni municipale

                                                                                   -  

 

 

 

2.4.4 Obligatiuni corporative

                                                                 42,012,162

 

 

 

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                               125,875,599

 

 

2.5 Valori mobiliare nou emise

                                                                                   -  

 

 

2.6 Titluri de stat

                                                                                   -  

 

 

2.7 Depozite bancare

                                                                 78,761,510

 

 

2.8 Certificate de depozit

                                                                                   -  

 

 

2.9 Alte active circulante

                                                                         26,097

 

3. Instrumente financiare derivate

                                                                                   -  

 

 

4. Cheltuieli inregistrate in avans

                                                                       257,795

 

 

5. Total activ

                                                            2,577,531,642

 

 

6. Total datorii

                                                               153,541,066

 

 

 

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

                                                                                   -  

 

 

6.2 Sume datorate institutiilor de credit

                                                                                   -  

 

 

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor

                                                                                   -  

 

 

6.4 Datorii comerciale

                                                                         46,222

 

 

6.5 Efecte de comert de platit

                                                                                   -  

 

 

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului

                                                                                   -  

 

 

6.7 Sume datorate privind interesele de participare

                                                                                   -  

 

 

6.8 Alte datorii din care:

                                                               153,494,844

 

 

 

 - Impozit pe profit amanat

                                                               152,765,225

 

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

                                                                                   -  

 

 

8. Venituri inregistrate in avans, din care

                                                                         11,812

 

 

 

8.1 Subventii pentru investitii

                                                                                   -  

 

 

8.2 Venituri inregistrate in avans

                                                                         11,812

 

9. Capital propriu,din care: 

                                                            2,641,667,843

 

 

 

9.1.   Capital social

                                                                 51,746,072

 

 

9.2.   Prime legate de capital

                                                                                   -  

 

 

9.3.   Diferente din reevaluare

                                                                       105,016

 

 

9.4.   Rezerve

                                                            2,968,499,916

*

 

9.5.   Actiuni proprii

-231,309

 

 

9.6.  Rezultatul reportat

                                                               587,534,042

 

 

9.7.   Rezultatul exercitiului

133,297,541

 

 

9.8.   Repartizarea profitului

                                                                                   -  

 

 

9.9.   Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29

-2,540,075,937

 

 

9.10.  Elemente asimilate capitalului

                                                               645,164,114

 

 

9.11.  Alte elemente de capitaluri proprii

                                                               795,628,387

 

10. Total Pasiv

                                                            2,795,220,721

 

 

11. Activul Net

                                                            2,576,743,989

 

* *

12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

517,371,068

 

 

13. Valoarea unitara a activului net - VUAN

                                                                         4.9805

 

 

14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:

123

 

 

 

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

20

 

 

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare

25

 

 

14.3 Societati neadmise la tranzactionare

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 -

Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018,

 

 

 derulat in perioada  02.10.2018 - 26.10.2018.

 

 

 

 

 

* *

 -

 Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :

 

 

" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat

 

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

 

 

 

 

si a Reg. ASF nr. 2/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme

 

cu Standardele Internationale de Evaluare

31.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Crt.

Denumire

Cod fiscal

Nr. Actiuni detinute

Nr. Si data raport

Valoare lei/actiune

Valoare totala

Actiuni necotate (inchise)

 

 

 

 

 

1

AZUGA TURISM                                     

28330211

        786,882

1699-b/30.07.2019

36.3000

  28,563,817

2

NAPOMAR                                          

199176

  10,256,241

1699-c/30.07.2019

2.8746

  29,482,590

3

CENTRAL                                          

199230

          53,120

1699-d/30.07.2019

572.7924

  30,426,732

4

SAI MUNTENIA INVEST                              

9415761

        119,976

1699-e/30.07.2019

305.8333

  36,692,656

5

SIF SPV TWO

40094500

        119,988

1699-a/30.07.2019

0.8715

        104,570

6

Administrare Imobiliare SA

20919450

  16,049,741

1699-f/30.07.2019

2.4663

  39,583,476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat

 

 

SIF Banat-Crisana

 

 

 

BRD Groupe Societe Generale