VAN la data 31.12.2018

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

 

 

 

         SITUATIA

Anexa  Nr.16

 

 

 

activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

 

 

 

 

31.12.2018

 

 

 

DENUMIRE

VALOARE [RON]

 

1. Active imobilizate

                                                          709,796,387

 

 

1.1 Imobilizari necorporale

                                                                     12,151

 

 

1.2 Imobilizari corporale

                                                             23,250,208

 

 

1.3 Imobilizari financiare

                                                          686,534,028

 

 

 

1.3.1 Actiuni cotate

                                                          176,946,993

 

 

 

1.3.2 Actiuni necotate

                                                          207,399,383

 

 

 

1.3.3 Titluri de stat

                                                                              -  

 

 

 

1.3.4 Certificate de depozit

                                                                              -  

 

 

 

1.3.5 Depozite bancare

                                                                              -  

 

 

 

1.3.6 Obligatiuni municipale

                                                                              -  

 

 

 

1.3.7 Obligatiuni corporative

                                                               6,505,683

 

 

 

1.3.8 Valori mobiliare nou emise

                                                                              -  

 

 

 

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                          295,681,969

 

 

 

1.3.10 Alte imobilizari financiare

                                                                              -  

 

2. Active circulante

                                                       1,519,680,819

 

 

2.1 Stocuri

                                                                       2,239

 

 

2.2 Creante, din care  :

                                                               2,217,316

 

 

 

2.2.1 Dividende de incasat

                                                                              -  

 

 

 

2.2.2 Drepturi de incasat

                                                                              -  

 

 

 

2.2.3 Alte creante

                                                               2,217,316

 

 

2.3 Disponibilitati

                                                             13,723,098

 

 

2.4 Investitii financiare pe termen scurt

                                                       1,482,165,570

 

 

 

2.4.1Actiuni cotate

                                                       1,330,644,893

 

 

 

2.4.2 Actiuni necotate

                                                                              -  

 

 

 

2.4.3 Obligatiuni municipale

                                                                              -  

 

 

 

2.4.4 Obligatiuni corporative

                                                             42,149,460

 

 

 

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                          109,371,217

 

 

2.5 Valori mobiliare nou emise

                                                                              -  

 

 

2.6 Titluri de stat

                                                                              -  

 

 

2.7 Depozite bancare

                                                             21,544,457

 

 

2.8 Certificate de depozit

                                                                              -  

 

 

2.9 Alte active circulante

                                                                     28,140

 

3. Instrumente financiare derivate

                                                                              -  

 

4. Cheltuieli inregistrate in avans

                                                                  200,009

 

5. Total activ

                                                       2,229,677,215

 

6. Total datorii

                                                          146,802,995

 

 

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

                                                                              -  

 

 

6.2 Sume datorate institutiilor de credit

                                                                              -  

 

 

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor

                                                                              -  

 

 

6.4 Datorii comerciale

                                                                  113,863

 

 

6.5 Efecte de comert de platit

                                                                              -  

 

 

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului

                                                                              -  

 

 

6.7 Sume datorate privind interesele de participare

                                                                              -  

 

 

6.8 Alte datorii din care:

                                                          146,689,131

 

 

 

 - Impozit pe profit amanat

                                                          130,025,092

 

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

                                                                              -  

 

8. Venituri inregistrate in avans, din care

                                                                     13,757

 

 

8.1 Subventii pentru investitii

                                                                              -  

 

 

8.2 Venituri inregistrate in avans

                                                                     13,757

 

9. Capital propriu,din care: 

                                                       2,265,492,631

 

 

9.1.   Capital social

                                                             51,746,072

 

 

9.2.   Prime legate de capital

                                                                              -  

 

 

9.3.   Diferente din reevaluare

                                                                     97,794

 

 

9.4.   Rezerve

                                                       2,875,867,941

*

 

9.5.   Actiuni proprii

-224,045

 

 

9.6.  Rezultatul reportat

                                                          540,935,876

 

 

9.7.   Rezultatul exercitiului

44,247,581

 

 

9.8.   Repartizarea profitului

                                                                              -  

 

 

9.9.   Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29

-2,540,075,937

 

 

9.10.  Elemente asimilate capitalului

                                                          645,164,114

 

 

9.11.  Alte elemente de capitaluri proprii

                                                          647,733,235

 

10. Total Pasiv

                                                       2,412,309,382

 

11. Activul Net

                                                       2,212,885,556

* *

12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

517,371,068

 

13. Valoarea unitara a activului net - VUAN

                                                                     4.2772

 

14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:

130

 

 

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

20

 

 

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare

27

 

 

14.3 Societati neadmise la tranzactionare

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018,

 

 

 derulat in perioada  02.10.2018 - 26.10.2018.

 

 

 

 

 

 

* *

 -

 Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :

 

 

" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"

 

 

 

 

 

 

NOTA:

 

 

Informam investitorii ca valoarea Activului net al SIF Banat-Crisana a inregistrat o scadere cu 11,75% fata de luna noiembrie,

 

de la 2.507.628.836 lei, la 2.212.885.556 lei .

 

 

Deprecierea NAV se datoreaza in principal scaderii semnificative a preturilor de piata a unor titluri din portofoliu in a doua parte a lunii

 

 decembrie 2018, pe fondul scaderii accentuate a pietei bursiere in aceasta perioada.

 

Indicele BET a scazut cu 14,8% in luna decembrie fata de luna precedenta, de la valoarea de 8665,36 la 29.11.2018,

 

la valoarea de 7383,68 la 31.12.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat

 

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale