VAN la data 31.12.2019

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

 

 

 

                                            SITUATIA

Anexa  Nr.16

 

 

 

                           activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

 

 

 

                                               31.12.2019

 

 

 

DENUMIRE

VALOARE [RON]

 

1. Active imobilizate

                                                               830,188,271

 

 

1.1 Imobilizari necorporale

                                                                         10,682

 

 

1.2 Imobilizari corporale

                                                                 23,141,705

 

 

1.3 Imobilizari financiare

                                                               807,035,885

 

 

 

1.3.1 Actiuni cotate

                                                               185,455,042

 

 

 

1.3.2 Actiuni necotate

                                                               194,035,660

 

 

 

1.3.3 Titluri de stat

                                                                                   -  

 

 

 

1.3.4 Certificate de depozit

                                                                                   -  

 

 

 

1.3.5 Depozite bancare

                                                                                   -  

 

 

 

1.3.6 Obligatiuni municipale

                                                                                   -  

 

 

 

1.3.7 Obligatiuni corporative

                                                                 61,018,474

 

 

 

1.3.8 Valori mobiliare nou emise

                                                                                   -  

 

 

 

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                               366,420,749

 

 

 

1.3.10 Alte imobilizari financiare

                                                                       105,959

 

2. Active circulante

                                                            1,901,110,427

 

 

2.1 Stocuri

                                                                            2,239

 

 

2.2 Creante, din care  :

                                                                       130,864

 

 

 

2.2.1 Dividende de incasat

                                                                                   -  

 

 

 

2.2.2 Drepturi de incasat

                                                                                   -  

 

 

 

2.2.3 Alte creante

                                                                       130,864

 

 

2.3 Disponibilitati

                                                                 30,161,433

 

 

2.4 Investitii financiare pe termen scurt

                                                            1,779,249,510

 

 

 

2.4.1Actiuni cotate

                                                            1,592,743,086

 

 

 

2.4.2 Actiuni necotate

                                                                                   -  

 

 

 

2.4.3 Obligatiuni municipale

                                                                                   -  

 

 

 

2.4.4 Obligatiuni corporative

                                                                 42,249,553

 

 

 

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                               144,256,871

 

 

2.5 Valori mobiliare nou emise

                                                                                   -  

 

 

2.6 Titluri de stat

                                                                                   -  

 

 

2.7 Depozite bancare

                                                                 91,547,657

 

 

2.8 Certificate de depozit

                                                                                   -  

 

 

2.9 Alte active circulante

                                                                         18,725

 

3. Instrumente financiare derivate

                                                                                   -  

 

4. Cheltuieli inregistrate in avans

                                                                       201,471

 

5. Total activ

                                                            2,731,500,169

 

6. Total datorii

                                                               177,240,885

 

 

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

                                                                                   -  

 

 

6.2 Sume datorate institutiilor de credit

                                                                                   -  

 

 

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor

                                                                                   -  

 

 

6.4 Datorii comerciale

                                                                       126,575

 

 

6.5 Efecte de comert de platit

                                                                                   -  

 

 

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului

                                                                                   -  

 

 

6.7 Sume datorate privind interesele de participare

                                                                                   -  

 

 

6.8 Alte datorii din care:

                                                               177,114,309

 

 

 

 - Impozit pe profit amanat

                                                               170,068,714

 

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

                                                                                   -  

 

8. Venituri inregistrate in avans, din care

                                                                         10,473

 

 

8.1 Subventii pentru investitii

                                                                                   -  

 

 

8.2 Venituri inregistrate in avans

                                                                         10,473

 

9. Capital propriu,din care: 

                                                            2,758,381,460

 

 

9.1.   Capital social

                                                                 51,746,072

 

 

9.2.   Prime legate de capital

                                                                                   -  

 

 

9.3.   Diferente din reevaluare

                                                                       105,016

 

 

9.4.   Rezerve

                                                            2,968,499,916

*

 

9.5.   Actiuni proprii

-7,430,298

 

 

9.6.  Rezultatul reportat

                                                               587,534,042

 

 

9.7.   Rezultatul exercitiului

171,740,755

 

 

9.8.   Repartizarea profitului

                                                                                   -  

 

 

9.9.   Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29

-2,540,075,937

 

 

9.10.  Elemente asimilate capitalului

                                                               645,164,114

 

 

9.11.  Alte elemente de capitaluri proprii

                                                               881,097,779

 

10. Total Pasiv

                                                            2,935,632,817

 

11. Activul Net

                                                            2,724,317,526

* *

12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

514,542,363

 

13. Valoarea unitara a activului net - VUAN

                                                                         5.2946

 

14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:

124

 

 

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

20

 

 

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare

25

 

 

14.3 Societati neadmise la tranzactionare

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 -

Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul programelor  de rascumparare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018,

 

 

efectuate prin tranzactii in piata in perioada 2 - 26 oct. 2019 si OPC derulata in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.

 

 

 

 

 

* *

 -

 Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :

 

 

" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"

 

 

Numarul de actiuni in circulatie a crescut, fata de luna noiembrie, de la 513.142.363  la  514.542.363 actiuni, ca urmare a finalizarii in data 

 

 

de 10 dec. 2019, a planului de plata pe baza de actiuni desfasurat in conformitate cu Hotararea AGEA din 26.04.2018 ( Rap. Curent 10.12.2019).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIF Banat-Crisana

Certificat Depozitar

 

 

 

 

Banca Comerciala Romana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

 

 

 

 

 

si a Reg. ASF nr. 2/2018

 

 

 

 

 

 

 

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare

 

conforme cu Standardele Internationale de Evaluare

 

 

 

 

 

 

31.12.2019

 

 

 

Nr. crt

Denumire emitent

CIF

Nr actiuni detinute

Nr/data   Raport evaluare

Valoare lei / actiune

Valoare totala

1

AZUGA TURISM                                     

28330211           

            786,882

1699-b/30.07.2019

36.3000

    28,563,817

2

NAPOMAR                                          

199176             

        10,256,241

1699-c/30.07.2019

2.8746

    29,482,590

3

CENTRAL                                          

199230             

              53,120

1699-d/30.07.2019

572.7924

    30,426,732

4

SAI MUNTENIA INVEST                              

9415761            

            119,976

1699-e/30.07.2019

305.8333

    36,692,656

5

SIF SPV TWO

40094500

            119,988

1699-a/30.07.2019

0.8715

         104,570

6

Administrare Imobiliare SA

20919450

        16,049,741

1699-f/30.07.2019

2.4663

    39,583,476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat Depozitar

 

 

SIF Banat-Crisana

 

 

 

BCR