Vanzare pachet actiuni SPIT Bucovina SA

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

Data raportului: 15.10.2019

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

 

Consecventa strategiei aprobate de actionari, SIF Moldova a continuat vanzarea participatiilor din portofoliul ”istoric”, care si-au epuizat potentialul de crestere.

 

In acest context, informam investitorii cu privire la vanzarea integrala a unui pachet de   1.162.275 actiuni, reprezentand 19,55 % din capitalul social al societatii S.P.I.T. BUCOVINA SA Suceava, pentru care s-a incasat suma de 1,185 milioane lei.

 

Operatiunea s-a efectuat prin mandatar Asset Invest SA, parte a Grupului SIF Moldova, societate infiintata in scopul restructurarii detinerilor din portofoliul ”istoric”, in acord cu Strategia si Politica de Investitii a SIF Moldova.

 

 

Claudiu Doros

Director General

 

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate