Vanzare pachet actiuni UPSS

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 04.01.2019

Informare conform: Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

SIF Moldova a continuat vanzarea actiunilor din portofoliul SELL, respectiv detinerile minoritare in companii ce nu fac parte din Strategia multianuala a companiei, aprobata de catre actionari.

In acest context, informam investitorii ca SIF  Moldova a vandut integral un pachet de   608.600  actiuni reprezentand 16,72% din capitalul social al societatii UPSS S.A. Botosani, si a incasat suma de 663.983 lei,  in mod etapizat, ultima plata fiind efectuata in data de 28 decembrie 2018.

Operatiunea s-a  efectuat prin mandatar Asset Invest SA,  subsidiara SIF Moldova - societate specializata in vanzarea actiunilor companiilor din portofoliul SELL.

 

Catalin IANCU

Director General Adjunct

 

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate