Webcast audio/teleconf cu investitorii si analistii - rezultate preliminare 2018

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

 

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data Raportului: 31 ianuarie 2019

BRD-Groupe Societe Generale S.A.

Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti

Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:361579

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/608/1991

Capital social subscris si varsat:696.901.518 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-Categoria Premium

 

Evenimente Importante___________________________________________________

BRD Groupe Societe Generale S.A informeaza investitorii ca va organiza o prezentare a rezultatelor financiare preliminare aferente anului 2018 si Trimestrul IV 2018  in data de 8 februarie 2019, incepand cu ora 10:00 (ora locala) | 08:00 (GMT). Prezentarea va dura aproximativ 60 de minute, fiind urmata de o sesiune de intrebari si raspunsuri.

Prezentarea va fi sustinuta in limba engleza si va fi transmisa prin intermediul unui webcast audio. Participarea la eveniment se va putea realiza si prin intermediul unei teleconferinte.

Analistii si investitorii interesati sa participe sunt rugati sa confirme participarea prin email la adresele investor@brd.ro si elena.hagiu@brd.ro pana la data de 6 februarie 2019.

Materialele suport vor fi disponibile pentru descarcare inainte de eveniment pe pagina web a companiei, www.brd.ro, sectiunea Despre BRD | Investitori si Actionari | Comunicare Financiara | Rezultate Financiare.

Calendarul financiar se actualizeaza corespunzator.

 

BRD-Groupe Societe Generale

 

Francois Bloch

Director General

 

Flavia POPA

Secretar General