Webcast Audio/teleconf cu investitorii si analistii -rezultate S 1 2020

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

 

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data Raportului:  29 iulie 2020

BRD-Groupe Societe Generale S.A.

Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti

Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:361579

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/608/1991

Capital social subscris si varsat:696.901.518 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-Categoria Premium

 

Evenimente Importante___________________________________________________

BRD -Groupe Societe Generale S.A informeaza investitorii ca va organiza o prezentare a rezultatelor financiare aferente Semestrului 1 2020 in data de 4 august 2020, incepand cu ora 2:00 pm (ora locala, EEST) | 12:00 pm (GMT+1). Prezentarea va dura aproximativ 60 de minute, fiind urmata de o sesiune de intrebari si raspunsuri.

Prezentarea va fi sustinuta in limba engleza si va fi transmisa prin intermediul unui webcast Audio. Participarea la eveniment se va putea realiza si prin intermediul unei teleconferinte.

Analistii si investitorii interesati sa participe sunt rugati sa confirme participarea prin email la adresele [email protected] si [email protected] pana la data de 31 iulie 2020.

Materialele suport vor fi disponibile pentru descarcare inainte de eveniment pe pagina web a companiei, www.brd.ro, sectiunea Despre BRD | Investitori si Actionari | Comunicare Financiara | Rezultate Financiare.

Calendarul financiar se actualizeaza corespunzator.

 

BRD-Groupe Societe Generale SA

Francois Bloch

Director General

Flavia POPA

Secretar General