Termeni si conditii

Termeni și condiții de utilizare a portal-ului investingromania.com


Portalul investingromania.com (“portal”) a fost dezvoltat, aparține și este întreținut de către societatea Bursa de Valori București (“BVB”), având scopul de a servi ca sursă specifică și complexă de informare a investitorilor de pe piața de capital în privința societaților admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere și sistemul alternativ de tranzacționare administrate de BVB (“Societăți listate”), pe baza informatiilor, analizelor si documentelor incarcate de catre terte parti care au acceptat sa furnizeze informatii pe portal, incluzand: Societăți listate, colaboratori ai BVB, inclusiv analiști ai unor societati de servicii de investitii financiare si institutii de credit. („Contributori”).
Informațiile și materialele de pe portal provin de la Contributori si nu de la BVB care asigura doar un canal de difuzare al informatiilor prin intermediul portalului, cu exceptia cazului in care BVB actioneaza in calitate de Contributor cu privire la informatiile, documentele si rapoartele legate de calitatea sa de Societate listata.

Contributorii își asumă in mod exclusiv responsabilitatea pentru toate informatiile transmise catre public prin intermediul portalului, BVB neputand fi tinuta raspunzatoare pentru continutul acestor informatii, comunicate sau analize, cu exceptia cazului in care informatiile, comunicatele sau analizele sunt elaborate direct de catre BVB, in calitatea sa de Societate Listata.
Utilizatorii confirma prin accesarea acestui portal ca inteleg si accepta faptul ca:
   (i) anumite documente si rapoarte de analiza incluse in portal ar putea include recomandări de investii sau alte informații prin care se recomandă sau se sugerează o strategie de investiții („Recomandări”) in sensul art. 2 din Regulamentul Delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care stabilesc modalitățile tehnice pentru prezentarea în mod obiectiv a recomandărilor de investiții sau a altor informații prin care se recomandă sau se sugerează o strategie de investiții și pentru divulgarea anumitor interese sau pentru a indica existența unor conflicte de interese („Regulamentul delegat MAR”) și al definițiilor pentru calificarea informațiilor ca ”recomandări de investiții” sau ca ”informații prin care se recomandă sau se sugerează o strategie de investiții” prevăzute la art.3 (1) pct.34-35 din Regulamentul (UE) Nr. 596/2014 al Parlamentului european și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (« MAR » ),

   (ii) aceste Recomandari nu sunt elaborate de catre BVB, iar BVB nu are nicio raspundere cu privire la continutul acestor Recomandari, putand actiona, in anumite cazuri, ca o persoana care difuzeaza Recomandari elaborate de terti in sensul art. 8 din Regulamentul delegat MAR, prin punerea la dispozitia tertilor portalul, fara a face aprecieri sau analize de continut, raspunderea apartinand in integralitate persoanelor care elaboreaza respectivele analize si informatii incarcate pe Portal.

Prin accesarea acestui portal, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, fiecare utilizator confirmă ca a citit, înțeles, acceptat și agreat termenii și condițiile următoare:
BVB își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura portalului în orice moment și fără nicio informare prealabilă. Modificările termenilor și condițiilor de utilizare devin obligatorii de la data afișării lor pe portal, cu efect imediat pentru toți Utilizatorii.
Nicio informație prezentata pe acest portal nu va fi considerată drept consultanță de investiții.
Acest portal nu conține sfaturi sau Recomandari ale BVB, oferta de vanzare sau cumparare de instrumente financiare, iar datele/informațiile pe care le conține nu sunt destinate a fi un fundament pentru investiții, inițierea unor afaceri sau dezvoltarea acestora și nu intenționează să influențeze deciziile personale, de orice natură ar fi acestea, ale utilizatorilor. In afara de acesti termeni si conditii, utilizatorii confirma ca vor citi si respecta orice alte avertizari, termeni sau conditii sau limitari care ar putea fi incluse in rapoartele, documentele si analizele incarcate de catre Contributorii la portal.
Conținutul și designul portalului investingromania.ro este protejat - acolo unde se menționează în mod expres (drept de autor) de legislația privind proprietatea intelectuală. Este interzisă utilizarea și reproducerea materialelor de pe portal de catre vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea BVB. Utilizatorii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile de pe portal numai in interes personal sau doar cu indicarea sursei. Descărcarea sau copierea prin alte metode a materialelor de pe portal nu transferă către persoană drepturile asupra materialelor de pe portal.
Obiectivul BVB este de a pune la dispoziție pe portal informații actualizate, corecte și exacte, totuși BVBnu poate garanta că paginile portal-ului nu conțin erori, cu toate că se vor depune toate diligențele pentru remedierea acestora într-un timp rezonabil. De asemenea, BVB nu poate garanta / controla actualitatea, exactitatea și legalitatea informațiilor prezentate pe portal-urile unor terți, la care se poate face trimitere în portal. Pe cale de consecință, BVB nu este și nu va fi responsabil legal și nu raspunde pentru nici o pagubă directă sau indirectă adusă dvs. sau oricarei alte părți, referitoare la utilizarea acestui portal și a informațiilor pe care acesta le cuprinde - de catre dvs. sau altă persoană, ori pentru inadvertențele ori conținutul eronat al informațiilor preluate de la terți și comunicate prin intermediul prezentului portal (sursele de proveniență vor fi indicate, întotdeauna, în mod expres), inclusiv de defecțiunile, virușii sau orice alți factori similari. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest portal.
Anumite materiale, rapoarte sau Recomandari elaborate de Contributori pot fi legate de BVB, in calitatea sa calitatea sa de emitent ale carui actiuni sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB.
În cazul în care unele prevederi sau formulări conținute în acești Termeni si condiții nu sunt sau nu mai sunt valabile din punct de vedere juridic (în intregime sau parțial), conținutul și valabilitatea celorlalte prevederi sau formulări nu sunt afectate, in masura permisa de lege.
   • Cookie
Pe acest portal pot fi utilizate tehnologii numite "cookies", prin intermediul cărora se permite utilizatorilor săi să stocheze informațiile disponibilizate de pe portal. O "cookie" poate fi transmisă navigatorului utilizatorului, care poate apoi să o depoziteze în sistemul utilizatorului. Unele pagini ale portal-ului pot folosi aceste tehnologii pentru că BVB să poată servi mai bine utilizatorii atunci când aceștia se reîntorc pe portal. Aceasă tehnologie nu recuperează/salvează nici o altă informație de pe hard-discul utilizatorului și nici nu va atrage/reține sau înmagazina adresa de e-mail a acestuia. Utilizatorul poate să-și programeze navigatorul să-l notifice atunci când primește o "cookie", acordându-i posibilitatea de a decide dacă o acceptă. Utilizatorul poate continua să navigheze pe portal chiar daca a hotărât să nu accepte "cookie".
   • Aspecte legale/Restricționare acces
Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui portal, a conținutului său a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.
În cazul în care un utilizator încalcă Termenii și condițiile, BVB își rezervă dreptul de a recurge la toate mijloacele legale pe care le consideră necesare, incluzând dreptul de a bloca accesul unei anumite adrese de Internet la portal, corespunzător unui utilizator sau unor grupuri de utilizatori.